Julkaistu: 9.6.2021

Vuonna 2020 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 455 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 14 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2019. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 377 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2020 ja 2019

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2020 ja 2019

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 117 tapauksessa, mikä on 16 kappaletta (12,0 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2020 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 94 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 58 tapauksessa.

Vuonna 2020 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 111 miljoonaa ja velkoja yhteensä 206 miljoonaa euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yritysaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 12 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 64,1 prosenttia (75 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (205,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2020/ysan_2020_2021-06-09_tie_001_fi.html