Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2008

Päättyneitä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut yrityssaneeraukset. Päättyneet yrityssaneerausasiat sisältävät tietoa jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleista asioista ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Vuoden 2008 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 351 yrityssaneerausasiaa, joista yrityssaneeraushakemuksia oli 298. Vuonna 2008 päättyneistä saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 127 tapauksessa, muiden hakemusten käsittely keskeytyi yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 77 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 46 tapauksessa.

Vuonna 2008 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 63 miljoonaa ja velkoja 101 miljoonaa euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 12 kuukautta.

Varat ja velat sekä maksettavaksi määrätyt summat yhteensä vuosina 1998-2008 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa

Tarkempia tietoja vuonna 2008 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 30.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2008, Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2008/ysan_2008_2009-06-30_kat_001.html