Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2006

Päättyneitä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut yrityssaneeraukset. Päättyneet yrityssaneerausasiat sisältävät tietoa jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleista asioista ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Vuoden 2006 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 307 yrityssaneerausasiaa, joista yrityssaneeraushakemuksia oli 235. Vuonna 2006 päättyneistä saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 95 tapauksessa, muiden hakemusten käsittely keskeytyi yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 53 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 37 tapauksessa.

Vuonna 2006 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 50 miljoonaa ja velkoja 123 miljoonaa euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 10,1 kuukautta.

Varat ja velat sekä maksettavaksi määrätyt summat yhteensä vuosina 1997-2006 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa

Tarkempia tietoja vuonna 2006 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2006, Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2006/ysan_2006_2007-06-20_kat_001.html