Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2005

Päättyneitä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut yrityssaneeraukset. Päättyneet yrityssaneerausasiat sisältävät tietoa jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleista asioista ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Vuoden 2005 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 428 yrityssaneerausasiaa, joista yrityssaneeraushakemuksia oli 333. Vuonna 2005 päättyneistä saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 137 tapauksessa, muiden hakemusten käsittely keskeytyi yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 77 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 64 tapauksessa.

Vuonna 2005 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 45 miljoonaa ja velkoja 97 miljoonaa euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11,4 kuukautta.

Varat ja velat sekä maksettavaksi määrätyt summat yhteensä vuosina 1997-2005 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa

Tarkempia tietoja vuonna 2005 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2005, Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2005/ysan_2005_2006-05-17_kat_001.html