Näringsgrensindelningen TOL 2008

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Näringsindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på klassificeringssidorna.

Uppgifter enligt TOL 2008 publiceras i denna statistik fr.o.m. mars 2010. Uppgifterna för år 2008 publiceras inte längre enligt TOL 2002.

På statistikens webbsidor kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga när det gäller år 2006 och 2007. Årsstatistiken för år 2008 publiceras enligt den nya klassificeringen.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i denna statistik

AJordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)

C Tillverkning (10-33)

F Byggverksamhet (41-43)

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)

Serviceverksamhet

 • H Transport och magasinering (49-53)
 • I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)
 • J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)
 • K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)
 • L Fastighetsverksamhet (68)
 • M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)
 • N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)
 • R Kultur, nöje och fritid (90-93)
 • S Annan serviceverksamhet (94-96)

Annanverksamhet

 • B Utvinning av mineral (05-09)
 • D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)
 • E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)
 • O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84)
 • P Utbildning (85)
 • Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)
 • T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98)
 • U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99)

X Näringsgrenen okänd


Senast uppdaterad 23.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/yrtt_2010-03-23_luo_001_sv.html