Finlands officiella statistik

Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En klar nedgång i företagsstöden till storföretag
28.11.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över företagsstöd minskade de direkta företagsstöden med två procent år 2018 jämfört med året innan. Totalt visade företagsstöden en ökning på 0,1 procent från året innan. Ökningen berodde på uppgången i garantier med 3,2 procent. Lånen till företag minskade med 3,3 procent från året innan. Antalet företag som fått stöd var 28 147, vilket är en procent mindre än året innan.

Nästa offentliggörande:
14.8.2020

Beskrivning: Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html