Finlands officiella statistik

Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta företagsstöden ökade med 0,5 procent år 2019
14.8.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över företagsstöd ökade de direkta företagsstöden med 0,5 procent till 476 miljoner euro år 2019. Garantibeloppen till företag ökade med 9,4 procent och uppgick till 806,3 miljoner euro och lånen till företag minskade med 9,6 procent till 314 miljoner euro. Företagsstöd betalades ut eller beviljades till 27 848 företag.

Beskrivning: Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html