Publicerad: 29.11.2018

De direkta företagsstöden ökade år 2017

Enligt Statistikcentralen ökade de direkta stöden till företagen med 5 procent år 2017. Lånen till företagen sjönk åter med 8 procent och garantierna med två procent. Totalt minskade företagsstöden med en procent jämfört med året innan. Antalet företag som fick stöd steg med 2 664 företag till 28 412 företag.

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2012–2017

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2012–2017
Antalet företag som fick företagsstöd var till största delen företag inom servicebranschen, men mätt i euro fick företag inom skogsindustrin mest stöd per företag, både i form av direkta stöd och lån. Flest företag som fick stöd, sett till storleksklass, fanns bland mikroföretag och småföretag, men stora företag fick mest både som direkt stöd och lån per företag.

I den här statistiken ingår följande stödformer: betalda direkta stöd från Arbets- och näringsministeriet (ANM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Tekes, betalda lån från Tekes samt beviljade lån och garantier från Finnvera. Statistiken omfattar inte t.ex. skattestöd eller lantbruksstöd, utan bara stöd som hänför sig till företagsverksamhet.


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2017/yrtt_2017_2018-11-29_tie_001_sv.html