Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 8.1.2015

Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Tukea kuitenkin vastaanotti useampi yritys kuin vuotta aiemmin, tukea saaneiden yritysten määrän kasvaessa 17,7 prosenttia 34 955 yritykseen.

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset 2008–2013

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset 2008–2013

Suoran maksetun tuen määrä pysyi lähes muuttumattomana viime vuosiin verrattuna sen osuuden kuitenkin kasvaessa kaikesta jaetusta tuesta. Vuonna 2013 suoraa yritystukea maksettiin yhteensä 523 miljoonaa euroa, lainoja 356 miljoonaa euroa ja takauksia 527 miljoonaa euroa, lainojen ja takausten määrän laskiessa selvästi edellisvuosista.

Tässä tilastossa ovat mukana seuraavat tukimuodot: maksetut suorat tuet työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM), maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) ja Tekesiltä, maksetut lainat Tekesiltä sekä myönnetyt lainat ja takaukset Finnveralta. Lisäksi julkaisu sisältää erillisinä tiedot määräajaksi (2013−2014) asetetuista tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdentuvista verovähennyksistä. Muuten tilasto ei sisällä esim. verotukia tai maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246 , tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (346,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2013/yrtt_2013_2015-01-08_tie_001_fi.html