Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2020

2020
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik