Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2018–2019

  Omsättning, 1000 euro Årsförändring
%
2018 2019
B Utvinning av mineral 2 225 026 2 059 738 -7,4
C Tillverkning 132 090 673 138 057 933 4,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 14 475 811 14 524 089 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 2 975 369 2 967 848 -0,3
F Byggverksamhet 37 720 277 39 730 839 5,3
G Handel 118 906 091 117 864 177 -0,9
H Transport och magasinering 23 117 699 23 621 740 2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 7 054 161 7 337 750 4,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 22 009 744 22 750 203 3,4
L Fastighetsverksamhet 12 430 439 12 765 219 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 15 989 707 16 918 665 5,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12 774 039 13 750 452 7,6

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2018–2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_tau_001_sv.html