Revideringar i denna statistik

Revideringen 2019

  1 000 euro Årsförändring
2019, preliminära uppgifter 2019 %
B Utvinning av mineral Materiella nettoinvesteringar 409 077 416 260 1,8
Förädlingsvärde 767 787 735 762 -4,2
Driftsbidrag 402 079 368 968 -8,2
Omsättning 2 173 640 2 059 738 -5,2
Nettoresultat -11 320 7 473 -166,0
C Tillverkning Materiella nettoinvesteringar 4 000 360 4 062 228 1,5
Förädlingsvärde 27 573 706 28 625 181 3,8
Driftsbidrag 9 634 657 10 575 333 9,8
Omsättning 136 106 956 138 057 933 1,4
Nettoresultat 7 737 556 8 317 950 7,5
F Byggverksamhet Materiella nettoinvesteringar 886 487 853 858 -3,7
Förädlingsvärde 11 759 760 11 771 048 0,1
Driftsbidrag 2 771 784 2 599 738 -6,2
Omsättning 39 661 544 39 730 839 0,2
Nettoresultat 1 667 632 1 494 331 -10,4
G Handel Materiella nettoinvesteringar 1 435 147 1 349 062 -6,0
Förädlingsvärde 16 502 766 16 416 167 -0,5
Driftsbidrag 4 966 176 4 845 479 -2,4
Omsättning 119 446 751 117 864 177 -1,3
Nettoresultat 3 015 012 2 912 912 -3,4
H Transport och magasinering Materiella nettoinvesteringar 1 833 584 1 904 050 3,8
Förädlingsvärde 8 541 688 8 423 060 -1,4
Driftsbidrag 2 518 117 2 358 742 -6,3
Omsättning 23 715 094 23 621 740 -0,4
Nettoresultat 570 403 392 117 -31,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Materiella nettoinvesteringar 214 504 219 015 2,1
Förädlingsvärde 2 681 977 2 713 709 1,2
Driftsbidrag 518 160 525 710 1,5
Omsättning 7 426 278 7 337 750 -1,2
Nettoresultat 165 012 180 126 9,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet Materiella nettoinvesteringar 404 274 942 123 133,0
Förädlingsvärde 10 658 457 10 646 983 -0,1
Driftsbidrag 4 254 853 4 192 088 -1,5
Omsättning 22 975 243 22 750 203 -1,0
Nettoresultat 3 266 062 3 207 585 -1,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Materiella nettoinvesteringar 392 358 283 613 -27,7
Förädlingsvärde 8 455 678 8 496 196 0,5
Driftsbidrag 1 499 126 1 393 807 -7,0
Omsättning 16 892 456 16 918 665 0,2
Nettoresultat 512 282 500 303 -2,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Materiella nettoinvesteringar 713 414 690 435 -3,2
Förädlingsvärde 7 046 793 7 009 812 -0,5
Driftsbidrag 1 438 958 1 318 332 -8,4
Omsättning 13 585 199 13 750 452 1,2
Nettoresultat 591 120 536 416 -9,3

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_rev_001_sv.html