Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2016–2017

  Omsättning, 1000 euro Årsförändring, %
2016 2017
B Utvinning av mineral 1 487 146 2 034 158 36,8
C Tillverkning 121 792 354 132 627 614 8,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12 902 376 12 501 625 -3,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 2 806 923 3 001 266 6,9
F Byggverksamhet 32 786 294 36 234 094 10,5
G Handel 115 589 263 117 620 401 1,8
H Transport och magasinering 22 550 410 23 638 292 4,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 6 473 976 6 975 989 7,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 19 855 338 20 990 550 5,7
L Fastighetsverksamhet 9 155 605 10 221 155 11,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14 363 533 15 324 909 6,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11 197 570 12 296 794 9,8

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2017, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2016–2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-12-18_tau_001_sv.html