Revideringar i denna statistik

Revideringen 2017

  1 000 euro Årsförändring
2017, preliminära uppgifter 2017 %
B Utvinning av mineral Omsättning 2 040 313 2 034 158 -0,3
Driftsbidrag 472 514 474 070 0,3
Nettoresultat 401 311 411 791 2,6
Materiella nettoinvesteringar 285 910 273 532 -4,3
Förädlingsvärde 806 227 806 173 0,0
C Tillverkning Omsättning 132 580 195 132 627 614 0,0
Driftsbidrag 12 564 021 12 599 654 0,3
Nettoresultat 12 073 396 12 013 926 -0,5
Materiella nettoinvesteringar 4 189 459 4 199 719 0,2
Förädlingsvärde 29 573 705 29 599 373 0,1
F Byggverksamhet Omsättning 36 097 746 36 234 094 0,4
Driftsbidrag 3 132 907 3 121 911 -0,4
Nettoresultat 2 451 709 2 417 724 -1,4
Materiella nettoinvesteringar 1 039 789 794 327 -23,6
Förädlingsvärde 11 569 298 11 526 929 -0,4
G Handel Omsättning 117 468 965 117 620 401 0,1
Driftsbidrag 4 601 956 4 672 002 1,5
Nettoresultat 2 585 631 2 474 112 -4,3
Materiella nettoinvesteringar 1 195 668 1 083 830 -9,4
Förädlingsvärde 15 630 015 15 675 432 0,3
H Transport och magasinering Omsättning 23 573 201 23 638 292 0,3
Driftsbidrag 2 301 641 2 362 214 2,6
Nettoresultat 527 161 559 316 6,1
Materiella nettoinvesteringar 1 052 980 1 014 454 -3,7
Förädlingsvärde 8 209 710 8 286 448 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6 938 189 6 975 989 0,5
Driftsbidrag 508 144 516 797 1,7
Nettoresultat 196 730 185 124 -5,9
Materiella nettoinvesteringar 267 109 233 569 -12,6
Förädlingsvärde 2 547 327 2 558 905 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 20 930 265 20 990 550 0,3
Driftsbidrag 3 878 698 3 881 578 0,1
Nettoresultat 2 962 129 2 956 614 -0,2
Materiella nettoinvesteringar 1 406 665 1 134 867 -19,3
Förädlingsvärde 9 732 341 9 735 669 0,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 15 338 400 15 324 909 -0,1
Driftsbidrag 1 507 519 1 525 456 1,2
Nettoresultat 818 854 804 928 -1,7
Materiella nettoinvesteringar 320 271 266 660 -16,7
Förädlingsvärde 7 737 145 7 749 109 0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 12 376 745 12 296 794 -0,6
Driftsbidrag 1 415 268 1 422 835 0,5
Nettoresultat 623 389 627 548 0,7
Materiella nettoinvesteringar 446 272 447 487 0,3
Förädlingsvärde 6 427 608 6 402 508 -0,4

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-12-18_rev_001_sv.html