Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2015–2016

  Förädlingsvärde Årsförändring
1000 euro  
2015 2016 %
B Utvinning av mineral 481 521 671 695 39,5
C Tillverkning 25 154 413 26 996 141 7,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 461 008 3 653 811 5,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 902 053 1 171 157 29,8
F Byggverksamhet 9 591 109 10 586 521 10,4
G Handel 14 746 718 15 281 927 3,6
H Transport och magasinering 7 920 989 8 061 689 1,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 161 626 2 365 409 9,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8 639 556 9 108 124 5,4
L Fastighetsverksamhet 4 208 367 4 588 029 9,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 921 941 7 171 645 3,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5 428 978 5 854 808 7,8

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2015–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_tau_002_sv.html