Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2015–2016

  Omsättning Årsförändring
1000 euro  
2015 2016 %
B Utvinning av mineral 1 500 666 1 487 146 -0,9
C Tillverkning 124 332 625 121 792 354 -2,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12 422 194 12 902 376 3,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 2 491 448 2 806 923 12,7
F Byggverksamhet 30 269 970 32 786 294 8,3
G Handel 114 116 675 115 589 263 1,3
H Transport och magasinering 22 530 873 22 550 410 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 6 138 771 6 473 976 5,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 19 193 433 19 855 338 3,4
L Fastighetsverksamhet 8 140 792 9 155 605 12,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 13 810 413 14 363 533 4,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10 483 130 11 197 570 6,8

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2015–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_tau_001_sv.html