Revideringar i denna statistik

Revideringen 2016

  1 000 euro Förändring
2016, preliminära uppgifter 2016 %
B Utvinning av mineral Omsättning 1 488 043 1 487 146 -0,1
Driftsbidrag 378 815 379 413 0,2
Nettoresultat -86 198 -56 338 -34,6
Förädlingsvärde 672 514 671 695 -0,1
Materiella nettoinvesteringar 214 324 217 858 1,6
C Tillverkning Omsättning 121 661 945 121 792 354 0,1
Driftsbidrag 10 200 131 10 161 120 -0,4
Nettoresultat 7 031 126 6 909 592 -1,7
Förädlingsvärde 27 004 143 26 996 141 0,0
Materiella nettoinvesteringar 3 243 052 3 381 520 4,3
F Byggverksamhet Omsättning 32 694 467 32 786 294 0,3
Driftsbidrag 2 688 818 2 745 469 2,1
Nettoresultat 1 832 618 1 884 332 2,8
Förädlingsvärde 10 511 353 10 586 521 0,7
Materiella nettoinvesteringar 1 061 267 860 924 -18,9
G Handel Omsättning 115 713 396 115 589 263 -0,1
Driftsbidrag 4 292 677 4 273 322 -0,5
Nettoresultat 2 287 817 2 258 022 -1,3
Förädlingsvärde 15 330 091 15 281 927 -0,3
Materiella nettoinvesteringar 1 134 255 1 122 909 -1,0
H Transport och magasinering Omsättning 22 482 990 22 550 410 0,3
Driftsbidrag 2 164 316 2 157 915 -0,3
Nettoresultat 274 788 252 772 -8,0
Förädlingsvärde 8 063 120 8 061 689 0,0
Materiella nettoinvesteringar 1 254 302 1 101 514 -12,2
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6 383 389 6 473 976 1,4
Driftsbidrag 474 981 443 802 -6,6
Nettoresultat 176 240 141 453 -19,7
Förädlingsvärde 2 354 681 2 365 409 0,5
Materiella nettoinvesteringar 203 793 193 970 -4,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 19 822 533 19 855 338 0,2
Driftsbidrag 3 595 433 3 601 970 0,2
Nettoresultat 1 391 520 1 304 702 -6,2
Förädlingsvärde 9 087 165 9 108 124 0,2
Materiella nettoinvesteringar 1 080 047 1 078 998 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 14 373 751 14 363 533 -0,1
Driftsbidrag 1 165 267 1 201 316 3,1
Nettoresultat 639 518 627 319 -1,9
Förädlingsvärde 7 146 760 7 171 645 0,3
Materiella nettoinvesteringar 278 608 226 318 -18,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 11 269 478 11 197 570 -0,6
Driftsbidrag 1 141 857 1 152 935 1,0
Nettoresultat 447 506 453 507 1,3
Förädlingsvärde 5 885 522 5 854 808 -0,5
Materiella nettoinvesteringar 544 843 540 370 -0,8

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_rev_001_sv.html