Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2014–2015

Näringsren Förädlingsvärde Årsförändring
1000 euro
2014 2015 %
B Utvinning av mineral 151 052 481 521 218,8
C Tillverkning 24 610 661 25 154 413 2,2
D Försörjning av el gas värme och kyla 3 539 034 3 461 008 -2,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 849 623 902 053 6,2
F Byggverksamhet 9 326 299 9 591 109 2,8
G Handel 14 735 361 14 746 718 0,1
H Transport och magasinering 7 752 808 7 920 989 2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 108 274 2 161 626 2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8 167 700 8 639 556 5,8
L Fastighetsverksamhet 4 024 813 4 208 367 4,6
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 6 626 242 6 921 941 4,5
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 5 104 061 5 428 978 6,4

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2015, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2014–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_tau_002_sv.html