Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2014–2015

Näringsren Omsättning Årsförändring
1000 euro
2014 2015 %
B Utvinning av mineral 1 661 142 1 500 666 -9,7
C Tillverkning 130 284 373 124 332 625 -4,6
D Försörjning av el gas värme och kyla 13 074 441 12 422 194 -5,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 2 451 932 2 491 448 1,6
F Byggverksamhet 28 998 388 30 269 970 4,4
G Handel 116 846 278 114 116 675 -2,3
H Transport och magasinering 23 108 891 22 530 873 -2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 6 048 548 6 138 771 1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 17 862 057 19 193 433 7,5
L Fastighetsverksamhet 8 005 031 8 140 792 1,7
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 13 253 797 13 810 413 4,2
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 10 075 843 10 483 130 4,0

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2015, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2014–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_tau_001_sv.html