Revideringar i denna statistik

Revideringen

  1000 euro Förändring
2015, preliminära uppgifter 2015 %
B Utvinning av mineral Omsättning 1 500 416 1 500 666 0,0
Driftsbidrag 205 152 210 193 2,5
Nettoresultat -301 601 -300 293 -0,4
Förädlingsvärde 477 469 481 521 0,8
Materiella nettoinvesteringar 250 876 392 627 56,5
C Tillverkning Omsättning 123 806 125 124 332 625 0,4
Driftsbidrag 7 935 377 7 900 815 -0,4
Nettoresultat 2 280 531 2 023 146 -11,3
Förädlingsvärde 25 123 194 25 154 413 0,1
Materiella nettoinvesteringar 3 479 000 3 395 266 -2,4
F Byggverksamhet Omsättning 30 211 896 30 269 970 0,2
Driftsbidrag 2 268 690 2 186 951 -3,6
Nettoresultat 1 931 359 1 828 684 -5,3
Förädlingsvärde 9 633 756 9 591 109 -0,4
Materiella nettoinvesteringar 778 217 697 822 -10,3
G Handel Omsättning 114 388 983 114 116 675 -0,2
Driftsbidrag 3 839 048 3 843 397 0,1
Nettoresultat 1 851 626 1 837 812 -0,7
Förädlingsvärde 14 732 280 14 746 718 0,1
Materiella nettoinvesteringar 735 555 681 850 -7,3
H Transport och magasinering Omsättning 22 538 364 22 530 873 0,0
Driftsbidrag 2 050 506 2 018 845 -1,5
Nettoresultat 393 466 392 394 -0,3
Förädlingsvärde 7 958 558 7 920 989 -0,5
Materiella nettoinvesteringar 1 022 827 933 203 -8,8
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6 178 768 6 138 771 -0,6
Driftsbidrag 339 728 328 299 -3,4
Nettoresultat 40 004 29 219 -27,0
Förädlingsvärde 2 200 157 2 161 626 -1,8
Materiella nettoinvesteringar 169 492 150 422 -11,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 19 233 267 19 193 433 -0,2
Driftsbidrag 3 307 065 3 284 851 -0,7
Nettoresultat 3 802 954 3 767 088 -0,9
Förädlingsvärde 8 640 023 8 639 556 0,0
Materiella nettoinvesteringar 1 254 560 1 276 962 1,8
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik Omsättning 13 912 400 13 810 413 -0,7
Driftsbidrag 1 070 911 1 039 173 -3,0
Nettoresultat -204 271 -269 060 31,7
Förädlingsvärde 6 906 933 6 921 941 0,2
Materiella nettoinvesteringar 222 999 198 647 -10,9
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster Omsättning 10 478 981 10 483 130 0,0
Driftsbidrag 1 060 961 1 039 346 -2,0
Nettoresultat 179 012 248 843 39,0
Förädlingsvärde 5 437 173 5 428 978 -0,2
Materiella nettoinvesteringar 362 134 341 319 -5,7

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_rev_001_sv.html