Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015

2015
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik