Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2013 — 2014

Toimiala Liikevaihto Vuosimuutos
1000 euroa
2013 2014 %
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 730 437 1 661 142 -4,0
C Teollisuus 135 093 280 130 284 373 -3,6
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 13 634 420 13 074 441 -4,1
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2 385 930 2 451 932 2,8
F Rakentaminen 28 459 840 28 998 388 1,9
G Kauppa 123 201 374 116 846 278 -5,2
H Kuljetus ja varastointi 22 945 799 23 108 891 0,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5 991 156 6 048 548 1,0
J Informaatio ja viestintä 16 548 060 17 862 057 7,9
L Kiinteistöalan toiminta 7 624 137 8 005 031 5,0
M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta 13 289 725 13 253 797 -0,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 9 929 485 10 075 843 1,5

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2014, Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2013 — 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_tau_001_fi.html