Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten kannattavuus ja investoinnit 2014

Rakenne- ja tilinpäätöstilasto pitää sisällään vajaan 275 500 yrityksen tilinpäätöstietoja vuodelta 2014. Yritysmäärä pieneni edellisvuodesta noin 400. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B, C, D ja E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl K). Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 383,7 miljardia euroa. Liikevaihtokertymä väheni 8,8 miljardia eli 2,2, prosenttia edellisvuodesta.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto,
milj. euroa
Koko teollisuus 24 248 328 529 147 472
Rakentaminen 41 827 153 683 28 998
Kauppa 44 342 246 097 116 846
Palvelut 165 155 606 774 90 413
Yhteensä 275 572 1 335 082 383 729

Kannattavuus

Käyttökatteella mitattuna toimialojen kannattavuus koheni kaikilla sektoreilla hieman edellisvuodesta. Muutokset vaihtelivat 0,1 ja 0,4 prosenttiyksikön välillä. Vaikka kaivosteollisuuden kannattavuus painui miinukselle, jäi sen vaikutus koko teollisuuteen vähäiseksi. Teollisuusyritysten liikevaihto on pienentynyt useana vuonna peräkkäin. Yritykset ovat kuitenkin pystyneet karsimaan kulujaan tehokkaasti joten liiketoiminta näyttää olevan perusteiltaan hyvässä kunnossa.

Kuvio 1. Päätoimialojen käyttökate 2013 - 2014

Kuvio 1. Päätoimialojen käyttökate 2013 - 2014

Tehdasteollisuuden kannattavuus ennen rahoituseriä ja poistoja jatkoi heikkoa kohenemistaan. Elektroniikkateollisuudessa saadut veronpalautukset pienensivät maksettuja veroja 40 miljoonaan euroon. Siksi myös koko tehdasteollisuuden nettotulos kasvoi edellisvuodesta. Samoin elektroniikkateollisuudessa tapahtuneiden yrityskauppojen myötä saadut isot kertaluonteiset erät nostivat kokonaistuloksen 8,5 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2008 - 2014

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2008 - 2014

Investoinnit ja rahoitus

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yritykset kerryttivät rahoitustulosta 23,8 miljardia kun ne edellisvuonna olivat 21,2 miljardia euroa. Yritykset investoivat aineettomaan 6,6 ja aineelliseen käyttöomaisuuteen 12,4 miljardia eli yhteensä vajaat 19,0 miljardia euroa vuonna 2014. Vuotta aiemmin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 10,8 miljardia eli tuotantopääoman ylläpitoon ja laajentamiseen käytettiin 75 prosenttia edellisvuotta enemmän. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 13,0 miljardia. Investointeja kasvattivat poikkeuksellisen suuret aineettomat investoinnit joita tehtiin joita tehtiin 6,6 miljardilla kun ne edellisvuonna 1,8 miljardia euroa. Samaan aikaan osakeinvestoinnit olivat lähes 14 miljardia kun ne edellisvuonna olivat hädin tuskin 20 miljoonaa euroa.

Kuvio 3. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2012 – 2014

Kuvio 3. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2012 – 2014

Teollisuus ja palvelualat ovat viime vuosina olleet suurimpia investoijia päätoimialoista. Vuonna 2014 teollisuuden käyttöomaisuusinvestointeja kasvatti elektroniikkateollisuuden liiketoimintakauppa, jonka vuoksi aineettomaan käyttöomaisuuteen muodostui poikkeuksellisen suuri liikearvon lisäys. Rakentamisen ja kaupan investoinnit ovat olleet selvästi alhaisemmalla tasolla.

Kuvio 4. Käyttöomaisuusinvestoinnit päätoimialoittain

Kuvio 4. Käyttöomaisuusinvestoinnit päätoimialoittain

Palvelusektorilla kiinteistöala sekä informaatio- ja viestintäala ovat vastanneet pääosasta käyttöomaisuusinvestoinneista. Näiden alojen osuus on viime vuosina ollut 55 – 65 prosenttia palvelusektorin käyttöomaisuusinvestoinneista. Informaatio- ja viestintäalalla Suomeen perustettujen datakeskusten merkitys lienee huomattava.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2014, Yritysten kannattavuus ja investoinnit 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_kat_001_fi.html