Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2013–2014*

Näringsren Förädlingsvärde Årsförändring
1000 euro
2013 2014 1) %
B Utvinning av mineral 466 840 153 126 -67,2
C Tillverkning 24 533 279 24 595 117 0,3
D Försörjning av el gas värme och kyla 3 481 546 3 537 918 1,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 758 121 819 454 8,1
F Byggverksamhet 9 243 985 9 317 641 0,8
G Handel 14 870 232 14 719 651 -1,0
H Transport och magasinering 7 850 964 7 748 220 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 067 377 2 106 191 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 7 577 565 8 156 229 7,6
L Fastighetsverksamhet 3 896 325 3 931 912 0,9
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 6 565 440 6 660 190 1,4
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 4 991 622 5 046 328 1,1
1) preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2013–2014* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-09-24_tau_002_sv.html