Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2012–2013

  Omsättning Årsförändring
2012 2013
1000 euro 1000 euro %
B Utvinning av mineral 1 804 909 1 730 437 -4,1
C Tillverkning 137 250 916 135 093 280 -1,6
D Försörjning av el gas värme och kyla 13 630 034 13 634 420 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 2 528 525 2 385 930 -5,6
F Byggverksamhet 28 677 304 28 459 840 -0,8
G Handel 126 517 079 123 201 374 -2,6
H Transport och magasinering 22 932 282 22 945 799 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 5 940 876 5 991 156 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 16 360 081 16 548 060 1,1
L Fastighetsverksamhet 8 396 691 7 624 137 -9,2
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 12 851 159 13 289 725 3,4
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 10 192 403 9 929 485 -2,6

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2013, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2012–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_tau_001_sv.html