Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen

    Årsförändring
2013, preliminära uppgifter 2013 %
B Utvinning av mineral Omsättning 1 618 734 1 730 437 6,9
Driftsbidrag 111 637 171 484 53,6
Nettoresultat -850 344 -841 712 -1,0
Förädlingsvärde 385 508 466 840 21,1
Materiella nettoinvesteringar 310 479 349 309 12,5
C Tillverkning Omsättning 134 806 607 135 093 280 0,1
Driftsbidrag 7 280 280 7 263 534 -0,8
Nettoresultat 2 075 212 999 369 -51,9
Förädlingsvärde 24 414 244 24 533 279 0,2
Materiella nettoinvesteringar 2 572 970 2 308 300 -10,5
F Byggverksamhet Omsättning 28 262 088 28 459 840 0,5
Driftsbidrag 2 092 976 1 949 228 -6,8
Nettoresultat 1 153 538 937 498 -18,5
Förädlingsvärde 9 220 867 9 243 985 0,2
Materiella nettoinvesteringar 742 388 370 958 -50,1
G Handel Omsättning 125 613 179 123 201 374 -2,0
Driftsbidrag 4 042 301 3 920 864 -2,9
Nettoresultat 2 087 354 2 040 833 -1,0
Förädlingsvärde 14 816 585 14 870 232 0,2
Materiella nettoinvesteringar 1 012 040 646 330 -36,6
H Transport och magasinering Omsättning 22 501 111 22 945 799 1,9
Driftsbidrag 1 657 354 1 832 489 10,5
Nettoresultat 226 252  328 257 45,5
Förädlingsvärde 7 582 892 7 850 964 3,5
Materiella nettoinvesteringar 1 257 639 863 968 -31,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 5 875 861 5 991 156 1,9
Driftsbidrag 277 378 254 751 -8,2
Nettoresultat 2 048 -22 362 -1347
Förädlingsvärde 2 059 352 2 067 377 0,3
Materiella nettoinvesteringar 164 219 83 989 49,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 16 385 506 16 548 060 0,9
Driftsbidrag 2 546 379 2 567 074 0,8
Nettoresultat 210 338 771 706 266,9
Förädlingsvärde 7 470 085 7 577 565 1,3
Materiella nettoinvesteringar 816 566 833 561 2,1
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik Omsättning 12 945 110 13 289 725 2,1
Driftsbidrag 1 101 226 977 330 -12,1
Nettoresultat 633 973 389 411 -39,2
Förädlingsvärde 6 478 908 6 565 440 1,0
Materiella nettoinvesteringar 242 461 115 683 -55,6
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster Omsättning 9 970 630 9 929 485 -0,5
Driftsbidrag 1 022 014 961 881 -6,1
Nettoresultat 277 329 261 239 -6,0
Förädlingsvärde 5 042 463 4 991 622 -1,1
Materiella nettoinvesteringar 548 373 395 736 -27,9

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_rev_001_sv.html