Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Pressmeddelanden

2005

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/leh_sv.html