Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras sista gången 14.12.2007 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 14.1.2008 publiceras de på konsumentprisindexets webbsida.


Senast uppdaterad 13.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
november 2007, Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/2007/11/ykhi_2007_11_2007-12-13_uut_001_sv.html