Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2005

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Undersökning om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yaakay/tie_sv.html