Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Undersökningen om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor är en enkätundersökning som genomförs ungefär vart tionde år. Målgrupper är de undervisnings- och forskningstjänster vid universiteten som omfattas av basfinansieringen samt yrkeshögskolornas motsvarande tjänster och befattningar. Undersökningen består av två separata enkäter, där föremål för undersökning i den ena enkäten är universiteten och i den andra yrkeshögskolorna. Varje uppgiftslämnare följer sin tidsanvändning i en vecka med hjälp av en särskild blankett.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Undersökning om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yaakay/meta_sv.html