Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2019

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 Mediaani P25 (alakvartiili) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 787,2 -444 104 000 9 373 257 880 499 703 766 220 1 762 121 214 802
16-24 187,7 -10 037 1 979 -4 257 17 031 71 882 142 391 565 679 27 048
25-34 431,0 -15 383 12 059 -667 72 082 173 410 253 636 565 934 55 058
35-44 432,6 14 91 752 12 249 209 736 412 600 616 833 1 334 556 182 576
45-54 416,2 450 159 351 31 565 356 828 662 184 938 345 2 738 228 297 382
55-64 477,1 1 222 164 131 49 585 355 188 678 127 1 004 590 2 104 519 299 537
65-74 451,7 3 000 175 604 69 423 344 911 645 963 1 010 839 2 088 692 290 352
75- 390,9 8 000 162 686 67 745 289 754 482 084 749 384 1 672 469 238 111
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Nettovarallisuus = varat - velat

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Samuel Ikonen 029 551 3086, Ville Pakkanen 029 551 3485, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2019, Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2019/vtutk_2019_2021-06-08_tau_001_fi.html