Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.4.2015

Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013

Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2013 varallisuustutkimuksesta. Mediaanivarallisuus oli reaalisesti 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2009. Varallisuus on epätasaisesti jakautunut, sillä neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 252 000 euroa ja neljäsosalla alle 10 000 euroa. Varakkaimpia olivat 65–74-vuotiaat.

Keskimääräinen varallisuus kotitalouden viitehenkilön iän mukaan 2013 (mediaani)

Keskimääräinen varallisuus kotitalouden viitehenkilön iän mukaan 2013 (mediaani)

Varakkain kymmenesosa omisti noin 45 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2013. Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti noin 7 prosenttia nettovarallisuudesta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna varakkaimman kymmenyksen osuus nettovaroista on kasvanut. Vuoteen 1994 verrattuna varakkaimman kymmenyksen varallisuusosuus on noussut noin 6 prosenttiyksikköä.

Nettovarallisuuden jakautuminen 1994 ja 2013, osuudet nettovarallisuuden kokonaismäärästä (%)

Varallisuuskymmenys 1994 2013 Muutos, %-yksikköä
I–V (vähävaraisin 50 %) 6,9 6,7 -0,2
VI 8,2 6,9 -1,3
VII 10,9 9,6 -1,3
VIII 14,5 13,0 -1,5
IX 20,3 18,7 -1,6
X (varakkain 10 %) 39,2 45,2 6,0
Yhteensä 100 100 0

Varallisuustutkimuksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä velat reaali- ja rahoitusvarallisuudesta. Sekä velallisten että asuntovelallisten kotitalouksien osuus koko kotitalousväestöstä on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä viimeisen 20 vuoden aikana, mutta toisaalta osuudet ovat hieman matalampia kuin 1980-luvun lopussa. Sekä velallisten kotitalouksien määrä että erityisesti keskimääräiset velkasummat kasvoivat varsin nopeasti 2000-luvun alussa. Suhteutettuna kotitalouksien varallisuuskehitykseen velkaantumisen kasvu on kuitenkin ollut maltillista. Velkojen suhde kotitalouden varoihin oli velallisilla kotitalouksilla vuonna 2013 keskimäärin 35 prosenttia, kun se oli 34 prosenttia vuonna 2009 ja 30 prosenttia vuonna 1998.


Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (554,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tie_001_fi.html