Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

7. Miten tutkimus on tehty

Varallisuustutkimus on tehty uudistetulla menetelmällä. Tulonjakotilaston otostalouksille on liitetty mm. asuntoja, osakeomistuksia ja ajoneuvoja koskevia rekisteritietoja. Omistustiedot on hinnoiteltu pääosin markkinahintaan. Aiempina tutkimusvuosina varallisuustiedot kerättiin haastattelemalla kotitalouksia. Kaikista varallisuuslajeista ei saada tilastokäyttöön rekisteritietoja. Tämän vuoksi on jouduttu käyttämään erilaisia estimointimenetelmiä. Muun muassa talletustiedot muodostettiin mallitusprosessilla hyödyntämällä vuoden 2004 varallisuustutkimuksen haastattelutietoja. Estimoinnissa käytetyt varallisuusarvot skaalattiin vastaamaan muutosta vuosien 2004 ja 2009 välillä käyttäen rahoitustilinpidosta saatavaa kotitalouksien talletuskannan muutosprosenttia.

Uudistetun menetelmän takia vertailukelpoisuus vaihtelee varallisuuserittäin. Esimerkiksi noteerattomien osakkeiden arvo on saatu laskentamenetelmällä, joka ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tietojen kanssa.

Lisää tietoa varallisuustutkimuksen 2009 menetelmistä löytyy laatuselosteesta.

Ajallisissa vertailuissa varallisuusarvot on muutettu vuoden 2009 hintatasoon kuluttajahintaindeksin avulla.

Ikäryhmäluokittelu on tehty viitehenkilön iän mukaan. Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan se kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. Henkilökohtaiset tulot on määritelty rekisteri- ja haastattelutietojen avulla.

Otostalouksia on 10 989, mikä vastaa koko maan 2 531 500 taloutta.


Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Säylä (09) 1734 3410, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2009, 7. Miten tutkimus on tehty . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2009/vtutk_2009_2011-12-21_kat_007_fi.html