Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Varallisuus, velat ja tulot

Taulukko 1. Kotitalouksien varat, velat ja tulot vuonna 1994, 2004 ja 2009, euroa kotitaloutta kohti

Varallisuuserä 1994 2004 2009
1–6 Varallisuus yhteensä 86 960 158 970 192 060
1-2 Asuntovarallisuus 69 160 121 850 146 650
1 Asunnot yhteensä 60 110 106 570 125 860
1.1 Varsinaisen asunnon arvo 53 720 91 560 108 130
1.2 Kakkosasuntojen arvo 6 390 15 000 17 740
2 Vapaa-ajanasuntojen arvo 9 060 15 280 20 790
3 Kulkuvälineet 6 380 11 600 9 270
4-6 Rahoitusvarallisuus 11 410 25 520 36 130
4 Talletukset 8 770 12 290 15 390
5 Arvopaperit 2 440 11 210 17 940
5.1 Pörssiosakkeet ja rahastot 1 590 8 780 11 150
5.2 Muut osakkeet 210 1 900 6 510
5.3 Joukkovelkakirjat 630 520 280
6 Eläkevakuutukset 210 2 020 2 800
Yksityisvelat yhteensä 14 010 21 530 35 360
- Asuntovelat 11 190 17 950 26 980
- Kulutus- ja muut velat 2 820 3 580 8 380
Nettovarallisuus 72 940 137 440 156 690
Nettovarallisuus % bruttovaroista 84 86 82
Käytettävissä olevat tulot 26 720 35 240 38 520
Käytettävissä olevat rahatulot 24 900 32 230 35 050
Gini-kertoimet      
- bruttovarallisuus 54,0 56,9 57,9
- nettovarallisuus 62,3 62,3 66,6
Otoskoko, perusjoukko ja kotitalouden keskikoko      
Kotitalouksia otoksessa 5 210 3 455 10 989
Kotitalouksia perusjoukossa 2 270 000 2 415 000 2 531 500
Kotitalouden keskikoko 2,22 2,14 2,08

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Säylä (09) 1734 3410, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2009, 6. Varallisuus, velat ja tulot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2009/vtutk_2009_2011-12-21_kat_006_fi.html