Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Hushåll som bor i urbana kommuner äger en tredjedel av skogarna

Hushållens förmögenhet har ovan granskats i den omfattning som det finns information om förmögenheten i de tidigare årens förmögenhetsundersökningar. Undersökningen 2009 omfattar även ägandet av skogar och åkerjord. Sammanlagt 13 procent av hushållen var skogsägare, sammanlagt 325 000 hushåll. Skogsegendomens genomsnittliga värde var 3 900 euro och åkerjordens genomsnittliga värde 1 900 euro per hushåll.

Jord- och skogsegendomens karaktär kan variera i olika befolkningsgrupper. Exempelvis hos lantbruksföretagare är jord- och skogsegendomen en del av produktionskapitalet. De har i genomsnitt skogsegendom för 76 900 euro och åkerjord för 79 400 euro.

Endast omkring 36 000 hushåll är längre lantbruksföretagare, och en granskning av fördelningen av skogsegendomen i hela landet visar att pensionärshushåll äger en tredjedel (33 procent) av skogarna. Lantbruksföretagarnas andel är 28 procent och tjänstemännens 21 procent. Andelen skogsägare som bor i urbana kommuner är 8 procent och andelen skogsägare som bor i landbygdskommuner 30 procent. Skogsägare som bor i urbana kommuner äger dock över en tredjedel av den totala skogsegendomen (34 %). Motsvarande siffra för skogsägare som bor i landsbygdskommuner är 45 procent.


Källa: Hushållens förmögenhet

Förfrågningar: Markku Säylä (09) 1734 3410, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. 2009, 5. Hushåll som bor i urbana kommuner äger en tredjedel av skogarna . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/2009/vtutk_2009_2011-12-21_kat_005_sv.html