Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna för år 2018 (t-2) publiceras i mars med detaljerad näringsgrensexakthet när man som källa får företagens reviderade årsuppgifter.

Inom nationalräkenskaperna publiceras 16.3.2020 de reviderade årsuppgifterna för statistikåret 2018. Före publikationen i mars har man i fråga om en tredjedel av nationalräkenskapernas företagsuppgifter för år 2018 använt indikatorbaserade material som beskriver produktionen mer tillförlitligt än insatsförbrukningen. Två tredjedelar av företagens förädlingsvärde har beräknats med hjälp av preliminära uppgifter på basis av företagens årsmaterial. Företagens årsmaterial innehåller också uppgifter som används vid beräkningen av insatsförbrukningen. Förädlingsvärdet beräknas som differensen mellan produktion och insatsförbrukning.

Också det material som använts vid beräkningen av investeringar revideras i mars. De näringsgrensvisa uppgifter som baserar sig på kompletterade företagsmaterial från år 2018 publiceras på en detaljerad näringsgrensnivå 16.3.2020.

I samband med publikationen i mars avstäms kvartalsräkenskaperna med nya årsuppgifter för år 2018 till följd av vilket också nivåerna för 2019 års indikatorbaserade uppgifter förändras.


Senast uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2020-01-31_uut_001_sv.html