Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nationalräkenskaper, årsvis 2019

2019
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar
Revideringar i denna statistik