Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, årsvis 2014

2014
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar
Revideringar i denna statistik