Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2014

Bruttonationalprodukten minskade med en procent år 2012

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 1,0 procent år 2012. Minskningen uppskattades tidigare vara 0,8 procent. Ökningen av bruttonationalprodukten för år 2011 reviderades däremot uppåt, från 2,7 procent till 2,8 procent.

Hushållens realinkomster minskade med 0,2 procent år 2012. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, minskade med 0,1 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Hushållens sparkvot minskade till 0,8 procent, men var fortsatt positiv, dvs. hushållen konsumerade mindre än de tjänade.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalprodukten reviderades nedåt år 2012, eftersom man erhöll nya uppgifter om virkesförsäljningen och kommunernas ekonomi och verksamhet. Nationalinkomsten reviderades däremot uppåt, då intäkterna av utländska investeringar var större än tidigare uppskattat.

Produktionen sjönk till följd av att exporten och investeringarna minskade. Exportvolymen minskade med 0,2 procent, importvolymen med 0,7 procent och investeringsvolymen med 0,8 procent. Bara konsumtionsutgifterna ökade något. Volymen av de privata konsumtionsutgifterna ökade med 0,3 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna med 0,5 procent.

De preliminära uppgifterna för år 2013 publiceras 3.3.2014. Det nya nationalräkenskapssystemet ENS 2010 införs i Finland 11.7.2014. Då publiceras också nya tidsserier bakåt.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, Marjukka Monto 09 1734 3364, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2012/vtp_2012_2014-01-31_tie_001_sv.html