Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2012

Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent i fjol, ökningen av hushållens inkomster avstannade

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,7 procent år 2011. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 2,9 procent. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 189 miljarder euro. Nationalprodukten var i fjol reellt fortfarande 3 procent lägre än år 2008. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med en procent i fjol.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Förädlingsvärdets volym ökade fortfarande år 2011 inom de flesta näringsgrenar efter den rekordartade nedgången år 2009. Av industribranscherna ökade tillväxten mest inom den kemiska industrin och inom vissa branscher inom metallindustrin. Däremot minskade förädlingsvärdet inom elektronikindustrin betydligt. Av servicenäringarna ökade tillväxten mest inom företagstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt inom fastighetsverksamhet.

Produktionen steg i och med ökningen av alla efterfrågeposter. Snabbast ökade investeringarna, med 6,8 procent. Exportvolymen ökade med 2,6 procent och importvolymen med 5,7 procent. Volymen av privata konsumtionsutgifter ökade med 2,5 procent och volymen av offentliga konsumtionsutgifter med 0,4 procent.

Driftsöverskottet, som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet, ökade nominellt med 9 procent, men var fortfarande klart mindre än under toppåret 2007. Företagen betalade 12 procent mer i direkta skatter än föregående år och uppskattningsvis 23 procent mer i dividender. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 2,5 miljarder euro, dvs. klart mindre än året innan, eftersom investeringarna och lagren ökade.

Den offentliga sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för tredje året i följd, 1,8 miljarder euro. Året innan var underskottet 5 miljarder euro.

Ökningen av hushållens realinkomster stannade av i fjol. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade bara med 0,2 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade nominellt med 4,4 procent, de sociala förmånerna med 3,7 procent och kapital- och företagarinkomsterna med 4,1 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2012-07-12_tie_001_sv.html