Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2011

Bruttonationalprodukten ökade med 3,6 procent i fjol, hushållens inkomster med 1,9 procent

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade Finlands bruttonationalprodukt med 3,6 procent i fjol. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 3,1 procent. Ökningen reviderades uppåt, eftersom nya uppgifter erhölls främst om industrins insatsförbrukning. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 180 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Förädlingsvärdets volym ökade år 2010 inom de flesta näringsgrenar efter den rekordartade nedgången föregående år. Produktionen var fortfarande omkring fem procent mindre än år 2008.

Produktionen steg i och med ökningen av alla efterfrågeposter. I synnerhet exporten ökade efter föregående års exportfall. Exportvolymen ökade med 8,6 procent och importvolymen med 7,4 procent. Volymen av de privata konsumtionsutgifterna ökade i fjol med 2,7 procent och volymen av de offentliga med 0,6 procent. Investeringarna ökade med 2,8 procent.

Hushållens justerade disponibla inkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade i fjol reellt med 1,9 procent. Utöver nettoinkomster omfattar hushållens justerade inkomst också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och organisationer producerar för hushållen.

Företagarinkomsten, som beskriver företagens vinster, ökade efter depressionsåret med 21 procent. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 10 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för andra året i följd, 5 miljarder euro.

Den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) används nu också i nationalräkenskaperna. Samtidigt har tidsserier reviderats fr.o.m. år 1975 (se punkt: Ändringar i denna statistik).


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2010/vtp_2010_2011-07-14_tie_001_sv.html