Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2007*-2008* 1)

  Milj. EUR
2007* 2008*
Sektor    
Hela ekonomin        7 396        4 141
Icke-finansiella företag 4 061 1 737
Bostadssamfund -298 -323
Finansiella institut och försä 744 1 174
Offentliga samfund 9 406 7 692
Statsförvaltning 3 803 1 505
Lokalförvaltning -269 -152
Socialskyddsfonder 5 872 6 339
Arbetspensionsanstalter 5 355 5 983
Övriga socialskyddsfonde 517 356
Hushåll -5 471 -4 532
Icke-vinstsyftande samfund som 388 515
Sektorvis ofördelad -1 434 -2 122
Utlandet - 7 396 -4 141
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2008 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, Nettokreditgivning 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_004_sv.html