Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

National balance of supply and demand 2007*-2008* 1)

  Till löpande priser, milj. EUR Till referensårs 2000 priser, milj. EUR Värdförändring, % Prisförändring, % Volymförändring, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Transaktion                    
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 179 659 186 164 163 591 165 094 7,6 3,6 3,2 2,7 4,2 0,9
Import av varor och tjänster 73 056 74 979 67 043 66 167 8,7 2,6 2,1 4,0 6,5 -1,3
Totalt utbud 252 715 261 143 230 046 230 681 7,9 3,3 2,9 3,1 4,9 0,3
Export av varor och tjänster 82 127 82 210 83 340 82 451 8,8 0,1 0,7 1,2 8,1 -1,1
Konsumtionsutgifter 129 123 136 845 112 017 114 130 5,5 6,0 2,9 4,0 2,5 1,9
Privata konsumtionsutgifter 90 685 95 693 82 304 83 928 5,6 5,5 2,3 3,5 3,3 2,0
Offentliga konsumtionsutgifter 38 438 41 152 29 942 30 445 5,1 7,1 4,3 5,3 0,8 1,7
Bruttobildning av fast kapital 36 566 38 380 32 857 33 191 13,6 5,0 4,5 3,9 8,7 1,0
Privat bruttobildning av fast kapital 32 047 33 653 29 105 29 497 13,8 5,0 4,4 3,6 9,0 1,3
Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 519 4 727 3 809 3 760 12,6 4,6 5,4 6,0 6,8 -1,3
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 3 465 1 586 . . . . . . . .
Total efterfrågan 251 281 259 021 230 310 230 051 8,1 3,1 2,4 3,2 5,5 -0,1
Statistik differens 1 434 2 122 . . . . . . . .
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2008 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, National balance of supply and demand 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_002_sv.html