Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2009

Bruttonationalprodukten ökade med 4,2 procent år 2007

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 4,2 procent år 2007. Tillväxten uppskattades tidigare vara 4,5 procent. Bruttonationalprodukten uppgick till 180 miljarder euro.

Nationalproduktens tillväxt var år 2007 något mindre än vad man tidigare uppskattat, främst på grund av nya uppgifter om lantbruket, kommunerna och försäkringsverksamheten. Samtidigt har Statistikcentralen gjort små justeringar i nationalräkenskaperna fr.o.m. år 1994.

Alla efterfrågeposter inom samhällsekonomin ökade år 2007. Investeringsvolymen ökade med 8,7 procent, vilket var den snabbaste ökningen under 2000-talet. Konsumtionen ökade i jämn takt, dvs. med 2,5 procent. Exportvolymen ökade med 8,1 procent och importvolymen med 6,5 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tie_001_sv.html