Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2006* - 2007*

  Milj. EUR Andel, %  Förändring, %
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Löner och arvoden 1) 64 898 68 686 45,1 44,4 4,8 5,8
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 16 080 16 924 11,2 10,9 3,1 5,2
Kapital- och företagarinkomster, netto 42 295 48 060 29,4 31,0 13,6 13,6
    Icke-finansiella företag 19 009 21 846 13,2 14,1 20,4 14,9
    Bostadssamfund -190 -383 -0,1 -0,2 .. ..
    Finansiella institut och försäkringsanstalter 1 501 1 966 1,0 1,3 58,0 31,0
    Offentliga samfund 3 930 5 135 2,7 3,3 32,1 30,7
    Hushåll 17 355 18 765 12,1 12,1 2,3 8,1
      därav företagarinkomst från jordbruk 690 947 0,5 0,6 -16,5 37,2
      företagarinkomst från skogsbruk 1 178 1 794 0,8 1,2 5,8 52,3
      kalkylerad bostadsinkomst 3 322 2 496 2,3 1,6 -10,1 -24,9
      övrig företagarinkomst 3 940 4 060 2,7 2,6 1,6 3,0
    Icke vinstsyftande samfund som betjänar
    hushållen
690 731 0,5 0,5 6,2 5,9
Skatter på produktion och import minus
subventioner 2)
20 513 21 178 14,3 13,7 3,7 3,2
Nationalinkomst 143 786 154 848 100,0 100,0 6,9 7,7
Kapitalförslitning 24 944 27 066 .. .. 5,5 8,5
Bruttonationalinkomst 168 730 181 914 .. .. 6,7 7,8
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 500 400 .. .. 66,7 -20,0
Nationalinkomst per person, EUR 27 303 29 279 .. .. 6,4 7,2
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 266 5 289 .. .. 0,4 0,4
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto.
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet.

* Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2007 revideras i januari 2009. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nationalinkomst 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_003_sv.html