Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2006* - 2007*

  Milj. EUR
2006* 2007*
Hela ekonomin 8 421 7 993
Icke-finansiella företag 7 954 7 373
Bostadssamfund -119 -305
Finansiella institut och försäkringsanstalter 1 267 1 281
Offentliga samfund 6 692 9 376
    Statsförvaltning 1 428 3 641
    Lokalförvaltning -358 -105
    Socialskyddsfonder 5 622 5 840
      Arbetspensionsanstalter 5 300 5 289
      Övriga socialskyddsfonder 322 551
Hushåll -5 987 -7 928
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 459 438
Sektorvis ofördelad -1 845 -2 242
Utlandet -8 421 -7 993

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nettokreditgivning 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-02-29_tau_004_sv.html