Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2006* - 2007*

  Milj. EUR Andel, %  Förändring, %
2005 2006* 2005 2006* 2005 2006*
Löner och arvoden 1) 64 898 68 711 45,1 44,8 4,8 5,9
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 16 080 16 857 11,2 11,0 3,1 4,8
Kapital- och företagarinkomster, netto 42 295 46 584 29,4 30,4 13,6 10,1
    Icke-finansiella företag 19 009 22 028 13,2 14,4 20,4 15,9
    Bostadssamfund -190 -386 -0,1 -0,3 .. ..
    Finansiella institut och försäkringsanstalter 1 501 1 619 1,0 1,1 58,0 7,9
    Offentliga samfund 3 930 4 806 2,7 3,1 32,1 22,3
    Hushåll 17 355 17 770 12,1 11,6 2,3 2,4
      därav företagarinkomst från jordbruk 690 779 0,5 0,5 -16,5 12,9
      företagarinkomst från skogsbruk 1 178 1 339 0,8 0,9 5,8 13,7
      kalkylerad bostadsinkomst 3 322 2 698 2,3 1,8 -10,1 -18,8
      övrig företagarinkomst 3 940 3 998 2,7 2,6 1,6 1,5
    Icke vinstsyftande samfund som betjänar
    hushållen
690 747 0,5 0,5 6,2 8,3
Skatter på produktion och import minus
subventioner 2)
20 513 21 140 14,3 13,8 3,7 3,1
Nationalinkomst 143 786 153 292 100,0 100,0 6,9 6,6
Kapitalförslitning 24 944 26 703 .. .. 5,5 7,1
Bruttonationalinkomst 168 730 179 995 .. .. 6,7 6,7
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 500 400 .. .. 66,7 -20,0
Nationalinkomst per person, EUR 27 303 28 988 .. .. 6,4 6,2
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 266 5 288 .. .. 0,4 0,4
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto.
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet.

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nationalinkomst 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-02-29_tau_003_sv.html