Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2006* - 2007*

  mn euro Förändring, %
Till löpande priser Till  referensårs
2000 priser
Värde Pris Volym
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 167 041 178 759 157 081 163 991 6,2 7,0 1,3 2,5 4,9 4,4
Import av varor och tjänster 67 195 71 764 62 946 65 502 14,3 6,8 6,0 2,6 7,8 4,1
Totalt utbud 234 236 250 523 219 461 228 903 8,4 7,0 2,6 2,5 5,6 4,3
Export av varor och tjänster 75 489 80 108 77 104 80 768 14,8 6,1 2,7 1,3 11,8 4,8
Konsumtionsutgifter 122 277 128 389 109 136 112 242 5,3 5,0 2,2 2,1 3,1 2,8
    Privata konsumtionsutgifter 85 864 90 454 79 402 82 669 5,7 5,3 1,6 1,6 4,1 3,7
    Offentliga konsumtionsutgifter 36 413 37 935 29 588 29 818 4,2 4,2 3,6 3,4 0,6 0,8
Bruttobildning av fast kapital 32 212 36 292 30 253 32 540 8,2 12,7 3,3 4,7 4,7 7,6
    Privat bruttobildning av fast kapital 28 181 31 903 26 713 28 890 9,9 13,2 3,1 4,7 6,5 8,1
    Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 031 4 389 3 586 3 709 -2,3 8,9 4,4 5,3 -6,4 3,4
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 2 413 3 427 2 940 2 994 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 232 391 248 281 218 116 227 076 8,4 6,8 2,5 2,6 5,8 4,1
Statistik differens 1 845 2 242 .. .. .. .. .. .. .. ..

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Försörjningsbalans 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-02-29_tau_002_sv.html