Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2007

Bruttonationalprodukten ökade med fem procent i fjol

Enligt Statistikcentralens justerade preliminära uppgifter ökade bruttonationalproduktens volym med 5,0 procent i fjol. Detta var den snabbaste ökningen sedan år 2000. Ungefär en procentenhet av fjolårets ökning beror på arbetskonflikten inom pappersindustrin året innan. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 167 miljarder euro.

Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen i fjol 5,5 procent, dvs. en halv procentenhet större än de nu justerade uppgifterna. De uppgifter som publiceras nu är fortfarande preliminära och de justeras följande gång i januari 2008.

Efterfrågan inom nationalekonomin steg fortfarande mest på grund av exporten vars volym ökade med 10,4 procent. Konsumtionsvolymen ökade med 3,3 procent och investeringarna med 4,1 procent. Importvolymen ökade med 8,3 procent.

Tillväxten var särskilt snabb inom industrin, där förädlingsvärdets volym ökade med 10,6 procent. Metallindustrins förädlingsvärde ökade med över 15 procent och pappersindustrins förädlingsvärde med hela 23 procent på grund av arbetskonflikten året innan. Förädlingsvärdets volym inom byggverksamheten ökade med 3,3 procent. Inom privata tjänster ökade förädlingsvärdet i fjol med 4,7 procent och inom offentliga tjänster med 0,3 procent. Inom primärproduktionen minskade förädlingsvärdet med 0,7 procent.

När det gäller tjänsterna var ökningen snabbast inom handeln, 6,5 procent och samfärdsel, 5,6 procent. Företagstjänsterna ökade med 4,6 procent. Förädlingsvärdet inom hälso- och socialvårdstjänsterna ökade med 1,8 procent, men utbildningstjänsterna var på samma nivå som året innan.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaper 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 12.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-07-12_tie_001_sv.html