Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2005* - 2006*

Tabellen har korrigerats 28.9.2007

  mn euro Förändring, %
Till löpande priser Till prisema
referensåret 2000 
Värde Pris Volym
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 157 162 167 062 149 923 157 428 3,2 6,3 0,2 1,2 2,9 5,0
Import av varor och tjänster 56 953 65 683 56 921 61 661 17,2 15,3 4,5 6,5 12,2
8,3
Totalt utbud 214 115 232 745 206 316** 218 467 6,6 8,7 1,3 2,7 5,2 5,9
Export av varor och tjänster 65 730 74 404 69 018 76 213 8,0 13,2 0,9 2,5 7,1 10,4
Konsumtionsutgifter 116 021 122 169 106 201 109 734 4,1 5,3 0,9 1,9 3,2 3,3
    Privata konsumtionsutgifter 81 212 85 903 76 915 80 240 3,9 5,8 0,1 1,4 3,8 4,3
    Offentliga konsumtionsutgifter 34 809 36 266 29 363 29 658 4,5 4,2 2,7 3,2 1,7 1,0
Bruttobildning av fast kapital 29 780 31 987 28 936 30 118 7,2 7,4 3,4 3,2 3,7 4,1
    Privat bruttobildning av fast kapital 25 655 27 917 25 112 26 516 10,1 8,8 3,4 3,1 6,4 5,6
    Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 125 4 070 3 846 3 644 -7,6 -1,3 3,5 4,1 -10,7 -5,3
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 2 568 2 414 3 235 2 966 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 214 099 230 974 206 524** 217 825** 6,6 7,9 1,2 2,3 5,3 5,5
Statistik differens 16 1 771 .. .. .. .. .. .. .. ..

*Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2006 revideras i januari 2008. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i januari 2008. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

**Korrigerade siffror till prisema för referensåret 2000: År 2005, totalt utbud (tidigare 206 844)
Total efterfrågan för år 2005 (tidigare 207 390) och för år 2006 (tidigare 219 031).


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Försörjningsbalans 2005* - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-07-12_tau_002_sv.html