Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2004*- 2005*

   Milj. eur  Andel, %  Förändring, % 
2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Löner och arvoden 1) 58 989 61 873 45,2 46,2 4,0 4,9
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 14 664 15 555 11,2 11,6 4,0 6,1
Kapital- och företagarinkomster, netto 37 883 36 789 29,0 27,4 14,1 -2,9
   Icke-finansiella företag 17 207 15 709 13,2 11,7 19,3 -8,7
   Bostadssamfund -100 -111 -0,1 -0,1 -28,6 11,0
   Finansiella institut och försäkringsanstalter -26 1 357 0,0 1,0    
   Offentliga samfund 2 587 2 534 2,0 1,9 31,1 -2,0
   Hushåll 17 617 16 764 13,5 12,5 6,4 -4,8
      därav företagarinkomst från jordbruk 947 869     -0,9 -8,2
      företagarinkomst från skogsbruk 1 184 1 111     -1,8 -6,2
      kalkylerad bostadsinkomst 3 927 3 687     3,8 -6,1
      övrig företagarinkomst 3 611 3 797     6,6 5,2
   Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 598 536 0,5
0,4
37,5 -10,4
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) 19 025
19 833
14,6
14,8
3,5 4,2
Nationalinkomst 130 561
134 050
100
100
6,6 2,7
Kapitalförslitning 22 074 23 296     2,9 5,5
Bruttonationalinkomst 152 635 157346     6,1 3,1
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 268
297
    61,4 10,8
Nationalinkomst per person, EUR 24 977 25 557     6,3 2,3
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 227 5 245     0,3 0,3
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet (mervärdesskatt och tullavgifter till EU med början år 1995).

* förhandsuppgift


Senast uppdaterad 13.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nationalinkomst 2004*- 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-07-13_tau_003_sv.html